federació d’Esports Adaptats

Bienvinguts a Fadea

Som una federació sense ànim de lucre, que lluita per la igualtat de condicions, a l’hora de realitzar esports amb persones que pateixen discapacitats motrius, sensorials i actualment, amb persones que pateixen paràlisis cerebral.

Tal com el nostre nom indica, (FADEA) treballem per donar suport i recolzament a totes les persones que vulguin practicar l’esport adaptat amb la màxima qualitat i seguretat possible, tenint present, els recursos i adaptacions existents al nostre entorn.

La Federació posa a l’abast dels seus federats un gran ventall d’esports adaptats a tots els nivells, començant per diversos esports de base i finalitzant per esports d’alta competició.

Som coneixedors, dels avantatges que aporta una vida saludable basada en una bona alimentació i la pràctica esportiva quotidiana.

SOBRE NOSOTROS

Les nostres prioritats i iniciatives

  • Escoltem les demandes i necessitats dels nostres federats.
  • Oferim els recursos i adaptacions adients a les característiques individuals de la persona.
  • Fomentem les relacions interpersonals i de convivència mitjançant trobades i sortides puntuals.
  • Creiem en la reintegració social de les persones mitjançant l’esport adaptat i l’optimització dels recursos existents per millorar la seva qualitat de vida.
  • Acompanyem a la persona en el seu procés d’aprenentatge esportiu i donem suport en tot allò que sigui necessari.
  • Ajustem el ritme esportiu individual, de cada persona, i fem de l’esport una activitat lúdica- social.
  • Intentem minimitzar les barreres arquitectòniques, i les psicosocials mitjançant l’optimisme i l’esperit de superació.
Federació andorrana d'esports adaptats

FADEA: entirar purament esportiva

El que la diferencia d’altres Federacions és que l’esport que ofereix és un esport adaptat, destinat a persones amb discapacitats motrius i sensorials que no poden accedir a la pràctica d’una activitat física ordinària.

 

La nostra Federació treballa per oferir els recursos (humans, tècnics, materials, etc) que siguin necessaris per accedir a l’esport com qualsevol altra persona que no presenti cap discapacitat, i que pugui realitzar-lo en totes les seves disciplines.

 

La FADEA dóna suport a tota iniciativa esportiva i acompanya a tots els federats adaptant-se a les seves necessitats individuals (material, horari, recolzament tècnic, etc) per garantir una bona qualitat esportiva.

 

Any rere any, ens hem adonat que a nivell esportiu no hi ha límits ni barreres, que la motivació i la força de voluntat són eines clau per aconseguir grans reptes esportius, que qualsevol activitat esportiva es pot adaptar i que la imaginació i la creativitat són els recursos adients per trobar el disseny universal, tenint en compte el handicap de l’atleta.

 

La FADEA obre les seves portes des del primer moment que la persona vol fer esport, i fa l’acompanyament esportiu, atenent a les necessitats especials que el federat requereixi en el procés d’aprenentatge.

 

Poc a poc, anem observant l’evolució dels nostres federats a nivell esportiu, i tenim exemples reals de persones que van iniciar-se en esports base i actualment, es troben practicant esports d’alta competició dins i fora de les nostres fronteres:

Inscriu-te

Inscripcions FADEA

Aquí veuràs totes les activitats vigents a les que et podràs inscriure.

NUESTRO BLOG

Sigue las últimas noticias