Què fem a Fadea?

La nostra funció

Des de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats acompanyem a la persona amb discapacitat des del moment que s’inscriu a l’entitat.

 

 

Donem cabuda a qualsevol proposta esportiva que es pugui dur a terme.

 

Oferim dedicació, recursos i eines específiques per tal de millorar la qualitat a l’hora de realitzar l’activitat física.

 

 

A més, participem en esdeveniments i actuacions d’àmbit social i cultural per tal de donar-nos a conèixer a la població en general.

 

La FADEA elabora projectes i memòries de caràcter divulgatiu on es reflecteixen totes i cada una de les actuacions que es duen a terme al llarg de l’any.

 

 

També donem un important protagonisme als diversos voluntaris que col·laboren amb la nostra entitat, els formem, informem i preparem per tal que puguin desenvolupar la seva tasca amb seguretat i autonomia.

 

Posem a la disposició dels esportistes els mitjans per a la consecució de l’activitat física.

Els professionals que imparteixen els seus coneixements esportius s’adapten a les característiques individuals dels federats:

  • Horari
  • Edat
  • Discapacitat
  • Adaptació a l’esport
  • Ritme i grau d’aprenentatge
  • Propostes de nous esports a practicar.
  • Motivacions, aptituds, normes, deures...

En definitiva, es treballa de manera multidisciplinari per tal de millorar el procés d’aprenentatge del federat i així arribar a uns bons resultats.

 

És imprescindible el treball en xarxa i la coordinació entre els diversos professionals implicats i el propi federat o l’entorn més proper d’aquest.