Equip tècnic

Coordinador i monitor activitats varies.

Carlos Alberto de Jesus Caiado.

 

Activitats aquàtiques:

Joaquim Pujol Sanchez.

Teresa Alvaro.

 

Tenis , paddel:

Gastón Bianchi.